Aktualne mioty

Miot I2 – *04.03.2018 r.

W miocie spodziewamy się maluchów:
uszy: standard
sierść: standard
kolory: chocolate, chocolate agouti, siamese chocolate/chocolate agouti point
znaczenia: self

Urodziło się 13 maluszków, w tym 5 samic i 8 samców


Miot J2 – *10.03.2018 r.

W miocie spodziewamy się maluchów:
uszy: standard
sierść: standard
kolory: siamese seal/agouti point (red eye), burmese, wheaten burmese, szansa na siamese russian blue/russian blue agouti (red eye), russian burmese, russian wheaten burmese
znaczenia: self